EVERY ANGLE;KIEST PROFORMIT ALS DEVELOPMENT PARTNER

Proformit werkt met de beproefde Every Angle software: een bijzonder krachtige add-on voor SAP systemen, speciaal ontworpen voor het be­antwoorden van klantvragen. Every Angle, benoemd tot “Cool Vendor 2011” door het gerenommeerde analisten­bureau Gartner, heeft ons officieel aangewezen als wereldwijde Soft Development Partner voor het ont­wikkelen van de Every Angle HR module. Die stelt de gebruiker in staat om data uit het SAP-systeem in recordtijd te vertalen naar gebruiks­vriendelijke, klantspecifieke antwoorden op HR-vragen.

WE GROEIEN;PROFORMIT ZOEKT HR CONSULTANT EN ONTWIKKELAAR

De ontwikkelingen bij Proformit volgen elkaar in hoog tempo op. Ons exclusieve partnership met Every Angle en het succes de HR module vragen om versterking van onze organisatie. Om samen voor een groeiend aantal opdrachtgevers verder te bouwen aan oplossingen die het menselijk kapitaal van organisaties versterken. Hiervoor zoeken wij collega's die op het dynamische raakvlak van IT en HR hun toegevoegde waarde bewijzen.

HEALTH BENEFIT ONDERZOEK MERCER;HOUD VERZUIM BIJ...

Weet u hoe hoog de verzuimkosten in uw organisatie zijn? En houdt u bij om welke redenen werknemers verzuimen? Het kan u veel geld besparen als u de verzuimcijfers goed registreert. Toch weet maar 42% van de organisaties hoe hoog de kosten van verzuim zijn. Ook is het verzuimbeleid bij organisaties vaak gebaseerd op toeval. Uit het 2010 Pan-European Health Benefit issues-onderzoek van Mercer onder 556 werkgevers in 14 Europese landen blijkt dat 82% van de organisaties toegang heeft tot eenvoudige verzuimgegevens. Toch kan maar 35% van de ondervraagden de oorzaak van het verzuim achterhalen en heeft maar 27% inzicht in de directe verzuimkosten. Hoewel 66% van de organisaties verzuimbeleid heeft, is het verzuimbeheer meestal ad hoc. Gerichte beleidsmaatregelen en procedures voor verzuimbeheer.

GOED BOEK;'IEDEREEN CEO'

Nieuwe boek van Menno Lanting werd management boek van het jaar 2011. Iedereen CEO is een boek over de komende veranderingen binnen organisaties als gevolg van een nieuwe manier van samenwerken, verbinden, innoveren en kennis uitwisselen. Ingezet door ontwikkelingen zoals social media die juist buiten organisaties een grote vlucht nemen. Echte gemeende communicatie wordt gewaardeerd, echte bijdrage vermenig­vuldigd, nepheid afgestraft. Verschuilen werkt tegen je en ‘deel wat je weet, help wie je kunt, het komt vanzelf terug jouw kant op’. Dit zal steeds meer ook binnen de organisatie gaan gelden. En dat kan best eng zijn voor managers die zichzelf nu gemakkelijk kunnen verschuilen, denken dat ze niet hoeven te delen en verwachten dat men wel luistert wanneer zij iets zeggen. Ze zitten immers al zo lang bij het bedrijf en zijn toch manager? Menno geeft weer wat leiders te wachten staat en de verandering die organisaties zullen moeten maken.

INTERMEDIAIR;GEBREK AAN HOOG OPGELEIDEN

De 7 trends volgens intermediair

Het gebrek aan hoog­opgeleiden neemt de komende jaren alleen maar toe. Dat zal de arbeids­verhoudingen flink door elkaar schudden. Zeven trends die je professionele leven zullen veranderen.

Het nieuwe werken:

  1. Organisatie: Virtuele teams
  2. Salaris: Ieder z’n eigen loongolf
  3. Arbeidsverhoudingen: Werkgever moet loyaliteit verdienen
  4. Innovatie: De ondernemende werknemer
  5. Management: De plaag die manager heet
  6. Opleiding: Filosoof wordt bankier
  7. Werving: Groenpluk is kortzichtig

MINISTER DE JAGER;HET NIEUWE WERKEN GAAT WERKEN

Binnen de overheid zijn er verschillende initiatieven om het nieuwe werken verder te brengen en zo niet alleen dynamischer, efficiënter en slimmer te werken, maar ook met minder vaste kantoorruimte per persoon toe te kunnen. Zo is er bijvoorbeeld het programma Digitale Werkomgeving Rijksdienst. Daarmee kunnen alle ambtenaren straks overal over alle benodigde informatie beschikken en samen werken aan nota’s en andere beleidsstukken. Via de computer of thuis, via laptop of tablet of via hun smartphone. Maar nog inspirerender vind ik de nieuwe mogelijkheden om met elkaar te communiceren en ook op afstand af te stemmen. Yammer is een succesvol voorbeeld: een soort Twitter, maar dan per ministerie. Een andere mooie ‘tool’ is Pleio. www.pleio.nl is het samenwerkingsplatform voor de overheid. Dit platform is zo ingericht dat ambtenaren via dit platform ook kunnen samenwerken met mensen en organisaties buiten het Haagse. Dat biedt ook kansen voor een betere dialoog tussen burger en bestuur.

ONDERZOEK;TELEWERKEN GROEIT

Een op de vijf bedrijven met internet biedt de mogelijkheid tot telewerken. Het inspelen op de behoeften van de medewerkers is de belangrijkste reden voor de invoering van telewerken (54 procent). Verder worden het bieden van een rustiger werkplek (40 procent) en het vermijden van verkeersproblemen/files (30 procent) regelmatig genoemd als reden voor de invoering van telewerken. Daarnaast heeft 11 procent van de bedrijven met internet plannen voor de invoering van telewerken.